En cumpliment de la llei Orgànica 15/1999,del 13 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seràn incorporades als nostres arxius, puguen ser cedides als Organismes Públics que legalment correspon. Les seves dades seràn utilitzades per al cumpliment de tasques directament relacionades amb les nostres funcions legítimes de consulta, atenció al client, assessorament i altres tasques que el client ens pugui remitir pels diferents canals de contacte disponibles. Jordi Novo (més endevant NOVO) garantitza al titular de les dades l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les dades que li concerneixen, degut, per això,dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent direcció: Jordi Novo C/Sant Benet 36 08302 Mataró. El titular de les dades resulta informat i consenteix en la comunicació i tracte de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, durant el periode necessari per la finalitat per la qual són recabades, tractades i cedides.

Jordi Novo Pretel, Cif: 38790936x, autònom. Si volgués revocar el seu consentiment hauria d’enviar una carta o un correu electrónic a info@novo.cat.

Per la utilizació del nostre lloc web es necessari l’utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina, si ho dessitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies e impedir la seva instal·lació en el seu equip. Sisplau, consulti les instruccions i manuals d’ús de seu navegador per ampliar aquesta informació.

CONDICIONS D’ÚS

Aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa i voluntària. Si decideix no acceptar les condicions haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els continguts i serveis oferts per Novo.

Els textos legals que apareixen a la web de NOVO han estat redactats per advocats per compliment legal de les regles comunes a tots els països de la UE i estàndard de qualitat en relació amb els consumidors i el marc europeu de gestió de reclamacions de consum.

https://www.novo.cat, les pàgines que comprèn, la informació, continguts en les mateixes, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius susceptibles d’utilització industrial i comercial es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial. NOVO té plena llicència i autorització expressa per a la seva utilització, comunicació pública i divulgació per part de tercers i poder tenir la seva inclusió en aquesta web.

El logotip de NOVO està registrat i és propietat de Novo. Cap esment i contingut en aquest Lloc web podrà ser interpretat com la concessió, derivació, cessió d’una llicència o dret per a això, excepte amb l’autorització prèvia i per escrit de NOVO.

L’usuari no està autoritzat per procedir a la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució, difusió, venda d’imatges i continguts d’aquesta web sense la prèvia autorització de NOVO. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de NOVO serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Demana pressupost
close slider

    Demana pressupost sense compromís.